Kolacija za slobodu medija

Medijska rešenja i kako da zažive u praksi

Medijski radnici u Nišu upoznati su sa rezultatima istraživanja o stavovima novinara kada je medijska regulativa u pitanju i sa aktuelnim izmenama i dopunama ZJIM. Drugi od ukupno četiri planirana okrugla stola pod nazivom Stavovi novinara i mogućnosti medijskih zakona održan je u Nišu, 13. decembra 2023. godine. U organizaciji Poslovnog  udruženje asocijacije lokalnih i […]

Koalicija za slobodu medija: Nacrti medijskih zakona ne predstavljaju kompromis, pozivamo Vladu da obezbedi suštinsku medijsku reformu

Koalicija za slobodu medija još jednom poziva Vladu Srbije da usaglasi predloge nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima sa rešenjima iz Medijske strategije.    Na jučerašnjem sastanku sa premijerkom Anom Brnabić, članovi radnih grupa za izmene dva zakona, članice Koalicije, nisu dobile na uvid izveštaje sa javnih rasprava, kao […]

Država bi da se vrati u vlasništvo medija kroz Zakon o javnom informisanju i medijima

Država bi da se vrati u vlasništvo medija  Odredbe koje regulišu nadležnost Saveta za štampu u postupku dodele budžetskih sredstava medijima, kao i to ko može biti izdavač medija dve su glavne tačke sporenja između pojedinih medijskih organizacija i predstavnika Vlade kada se radi o Nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima koji je trenutno […]

Da li će novi Zakon o elektronskim medijima uspeti da reši pitanje REM-a?

Predlogom novog zakona o elektronskim medijima nisu pronađena rešenja za drugačije ili nove načine finansiranja Regulatornog tela za elektronske medije (REM) kako bi ono bilo nezavisno od pružalaca medijskih usluga. Takođe novi zakon nema ni potpuno rešenje, niti se vidi da li će novi kriterijumi za izbor članova saveta REM-a doprineti kvalitetu ovog tela, rečeno […]

Zakon o javnom informisanju i medijima umanjio ulogu Saveta za štampu

U nacrtu Zakona o javnom informisanju i medijima ukazujemo na sporan, i krajnje diskriminatorni član 24., koji se odnosi na značajno umanjenu ulogu Saveta za štampu u kriterijumima za izbor projekata u državnoj šemi konkursnog sufinansiranja. Umesto da zakonodavac prepozna jedino samoregulatorno telo za štampane i onlajn medije kao branu državnog sufinansiranja medijima koji učestalo […]