Kolacija za slobodu medija

KAKO POSTATI ČLAN

Pridruživanje Koalciji za slobodu medija je moguće za medijske i novinarske organizacije, asocijacije i udruženja, a koji prihvataju ciljeve i načela saradnje predviđena Memorandumom.

O priduživanju Koaliciji za slobodu medija odlučuju Strane konsenzusom po principu “ jedna organizacija, jedan glas”.

Članstvo u Koaliciji za slobodu medija može biti prekinuto i to potpisivanjem sporazume koji je potrebno da sve strane potpišu.