Kolacija za slobodu medija

O NAMA

Koalicija za slobodu medija zastupa interese novinarskih i medijskih udruženja i asocijacija i njihovih članova u razvoju medijskih i novinarskih sloboda i u porcesu poboljšanja uslova za njihovo delovanje.

Koalicija za slobodu medija funkcioniše na demokratskim principima, nezavisna od svih ideoloških, političkih, vladinih i verskih tela. Radi u svim delovima Srbije na sprovođenju profesionalnih standarda i zaštiti i odbrani slobode izražavanja i informisanja, kao i prava novinara, u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim konvencijama, standardima i protokolima.

Pogledajte Memorandum OVDE -  MEMORANDUM O SARADNJI