Kolacija za slobodu medija

Koalicija za slobodu medija: Nacrti medijskih zakona ne predstavljaju kompromis, pozivamo Vladu da obezbedi suštinsku medijsku reformu

Koalicija za slobodu medija još jednom poziva Vladu Srbije da usaglasi predloge nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima sa rešenjima iz Medijske strategije.    Na jučerašnjem sastanku sa premijerkom Anom Brnabić, članovi radnih grupa za izmene dva zakona, članice Koalicije, nisu dobile na uvid izveštaje sa javnih rasprava, kao […]

Da li će novi Zakon o elektronskim medijima uspeti da reši pitanje REM-a?

Predlogom novog zakona o elektronskim medijima nisu pronađena rešenja za drugačije ili nove načine finansiranja Regulatornog tela za elektronske medije (REM) kako bi ono bilo nezavisno od pružalaca medijskih usluga. Takođe novi zakon nema ni potpuno rešenje, niti se vidi da li će novi kriterijumi za izbor članova saveta REM-a doprineti kvalitetu ovog tela, rečeno […]

Zakon o javnom informisanju i medijima umanjio ulogu Saveta za štampu

U nacrtu Zakona o javnom informisanju i medijima ukazujemo na sporan, i krajnje diskriminatorni član 24., koji se odnosi na značajno umanjenu ulogu Saveta za štampu u kriterijumima za izbor projekata u državnoj šemi konkursnog sufinansiranja. Umesto da zakonodavac prepozna jedino samoregulatorno telo za štampane i onlajn medije kao branu državnog sufinansiranja medijima koji učestalo […]