Kolacija za slobodu medija

Koalicija za slobodu medija: Nacrti medijskih zakona ne predstavljaju kompromis, pozivamo Vladu da obezbedi suštinsku medijsku reformu

Koalicija za slobodu medija još jednom poziva Vladu Srbije da usaglasi predloge nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima sa rešenjima iz Medijske strategije.    Na jučerašnjem sastanku sa premijerkom Anom Brnabić, članovi radnih grupa za izmene dva zakona, članice Koalicije, nisu dobile na uvid izveštaje sa javnih rasprava, kao […]

Država bi da se vrati u vlasništvo medija kroz Zakon o javnom informisanju i medijima

Država bi da se vrati u vlasništvo medija  Odredbe koje regulišu nadležnost Saveta za štampu u postupku dodele budžetskih sredstava medijima, kao i to ko može biti izdavač medija dve su glavne tačke sporenja između pojedinih medijskih organizacija i predstavnika Vlade kada se radi o Nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima koji je trenutno […]

Zakon o javnom informisanju i medijima umanjio ulogu Saveta za štampu

U nacrtu Zakona o javnom informisanju i medijima ukazujemo na sporan, i krajnje diskriminatorni član 24., koji se odnosi na značajno umanjenu ulogu Saveta za štampu u kriterijumima za izbor projekata u državnoj šemi konkursnog sufinansiranja. Umesto da zakonodavac prepozna jedino samoregulatorno telo za štampane i onlajn medije kao branu državnog sufinansiranja medijima koji učestalo […]