Kolacija za slobodu medija

„Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину одговорна је искључиво Асоцијација медија испред Коалиције за слободу медија и она нипошто не одражава ставове Европске уније.“ ИПА/2022/441-670