Kolacija za slobodu medija

Stevan Ristić reizabaran za predsednika Asocijacije medija

Na godišnjoj Skupštini Asocijacije medija izabrani su  članovi Upravnog odbora koji su potom, na konstitutivnoj sednici, jednoglasno imenovali Stevana Ristića, direktora Vremena, za predsednika u narednom četvorogodišnjem mandatu. 

Na funkcije potpredsednikaizabrani su: Ruža Veljović, direktorka korporativnih poslova ikomunikacija u Adria Media Group i Aleksandra Mitić,direktorka Dan Graf doo.

Novi članovi Upravnog odborakoje je izabrala Skupština su: Zoran Sekulić, direktor Novinskeagencije FoNet, Zlata Kureš, izvršna direktorka Novinskeagencije Beta, Robert Čoban,direktor Color media communications, Marina Kostadinović, direktorka u Internet group, Nadežda Gaće, glavna i odgovorna urednicanedeljnika Novi magazin i Biljana Stepanović, glavna i odgovornaurednica magazina Nova ekonomija.

Skupština je usvojila finansijskiizveštaj i izveštaj o raduUpravnog odbora za 2022. godinu i predstavila plan radaAsocijacije medija za 2023. godinu.