Kolacija za slobodu medija

Jasno je da je konkurs suštinski predstavljao neku vrstu obmane i pokušaja da se prikaže da REM postupa otvoreno i po zakonu, a suštinski je pokazano da je u redu kršiti zakone i da za to možete da budete adekvatno nagrađeni, kaže se u saopštenju Koalicije za slobodu medija

REM je juče objavio kratko obrazloženje u vezi sa odlukom da dozvole za nacionalnu pokrivenost ponovo dodeli televizijama Pink, Hepi, Prva i B92. Savet REM-a došao je do zaključka da će ovi emiteri ‘u većoj meri nego ostali podnosioci opravdati postojanje višestrukih benefita za gledaoce na području cele Republike, prevashodno kroz objektivan i pravovremeni pristup u prenosu informacija’, stoji na sajtu REM-a“.

Odluka REM-a iako očekivana je svakako zabrinjavajuća, s obzirom na priliku da Savet promeni kurs i pokaže barem deo odgovornosti u obavljanju zadataka iz svojih nadležnosti“, kaže se u saopštenju Koalicije za slobodu medija, i dodaje:

Razočaravajuće je to što je nivo propusta da se primeni zakon do te mere visok, da se čini da se Savet i REM koji predstavljaju gotovo obesmislili svoje postojanje, s obzirom na odluke koje donose i brojne propuste u postupanju.

Previd da se u obzir ne uzmu brojni prekršaji, odnosno opomene i kažnjavanja emitera kojima su ponovo dodeljene frekvencije govori ne samo o nedostatku kvaliteta i neznanju, već i jasnom uticaju drugih strana na njihove odluke.

Takođe, čini se da članovi Saveta ne razmišljaju o sopstvenoj odgovornosti za odluke u čijem donošenju učestvuju, pa s obzirom na njihove dalekosežne negativne posledice, u tom smislu bi trebalo razmisliti i o razmatranju individualne odgovornosti za ovakve postupke koju nosi članstvo u Savetu REM-a. Da veći paradoks bude, brojne nepravilnosti utvrdile su upravo stručne službe REM-a, a Savet je sve to jednostavno preskocio.

REM je samo prividno pokazao da postupa u skladu sa procedurama, a jasno je da je konkurs suštinski predstavljao neku vrstu obmane i pokušaja da se prikaže da se postupa otvoreno i po zakonu, a suštinski je pokazano da je u redu kršiti zakone i da za to možete da budete adekvatno nagrađeni“, kaže se u saopštenju Koalicije za slobodu medija.